Volg ons ook op:    

Portfolio

Een portfolio is een overzicht van gemaakt werk, waarin zichtbaar wordt wat leerlingen kunnen. Daarvoor gebruiken wij de doelen die vastgesteld zijn door de Tule-SLO en het Kleuterplein.   

Omdat wij de leerlingen graag steeds meer eigenaarschap willen geven over hun werkproces en hierbij hun eigen ontwikkeling in kaart willen brengen, is het portfolio ook steeds aan het groeien. We vinden het belangrijk dat leerlingen vanuit zelfvertrouwen kunnen leren. We zijn van mening dat een beoordeling met cijfers dit niet vergroot. We willen naar een reflecterende manier van beoordelen, waarin de leerlingen meegenomen kunnen worden en dat vooral gericht is op het ontwikkelproces.  

Opbouw portfolio 

We hebben het portfolio op een weloverwogen manier opgebouwd, door in te zetten op het hele lijf: Hoofd, Handen en Hart. Vanuit deze 3 onderdelen zijn de vakgebieden onderverdeeld: 

Hoofd;     Rekenen, taal/lezen en spelling  
Handen;  Bewegen (sport, spel en dans) - Drama  - Kunst-Handvaardigheid en Tekenen - Kunst-Beeldend - Muziek 
Hart;        De wereld om je heen (sociaal emotionele ontwikkeling,mens en maatschappij, verkeer) De wereld (natuur-techniek                                aardrijkskunde) De wereld van vroeger (geschiedenis) 

Deze vakgebieden zijn weer onderverdeeld in onderdelen, waaronder de doelen op leerlingniveau zijn ingevuld. 

De leerling 
De leerlingen gaan bepaalde doelen uitlichten door er ‘bewijsjes’ van te maken. Deze stoppen ze in het portfolio. Dit mag op allerlei manieren; een som uitwerken, een foto maken dat past bij een doel, een werkstuk of kunstwerk.   

Het kan ook een keuze van een leerling zijn om juist voor een bewijs een opdracht te kiezen waar de leerling nog veel moeite mee heeft en toch steeds een stap verder mee komt. Op deze manier wordt een portfolio iets van de leerling zelf. De leerling maakt zelf keuzes in de bewijzen. Vrijblijvend is dit proces niet. Dit alles gebeurt in samenspraak met de leerkracht.  

De leerkracht 

De leerkracht heeft de supervisie over de portfolio’s, zodat de leerlingen door de leerkracht begeleid en ondersteund worden om hun leerproces in kaart te brengen. Dit wordt rustig opgebouwd en steeds meer door de leerling zelf gestuurd. Daar waar de leerkracht bij de kleuters nog veelal stuurt en helpt om de keuzes van de ‘bewijsjes’ te maken, wordt er in de bovenbouw al meer zelfstandigheid en een kritisch blik verwacht. Maar ook hier blijft ondersteuning door het stellen van vragen belangrijk. Dit is ook een leerproces. 

Portfoliogesprekken 

Tijdens de portfoliogesprekken worden de portfolio’s dan ook door de leerlingen gepresenteerd aan de ouders. De feitelijke resultaten van bijvoorbeeld rekenen, lezen, spelling en ook IEP wordt goed geanalyseerd door de leerkracht en geven richting aan de te behalen doelen. Zo worden deze resultaten gebruikt om het ontwikkelproces bij te sturen en het instructieaanbod af te stemmen op de leerling of zelfs een groep leerlingen. De nadruk ligt in het portfolio dus niet op de resultaten, maar op het ontwikkelproces van de leerling. 

Tijdens het portfoliogesprek bespreken leerkracht, kind en ouder zaken als:

  • Hoe is een kind gegroeid? Wat kan en weet uw kind nu wat hij/zij eerst nog niet wist of kon?
  • Wat zijn gezamenlijke doelen voor de komende periode?
  • Waar is een kind goed in? Waar geniet een kind van? Waar is een kind minder goed in en hoe compenseert het kind dit?
  • Hoe leert een kind het best? Wat werkt goed?
  • Hoe kunnen we een kind het beste ondersteunen en bemoedigen?

Uitstroom 
Vanaf eind groep 6 wordt in de portfoliogesprekken een voorlopig uitstroomprofiel getoond op basis van de eerder gemaakte toetsen. Naast deze resultaten vormen ook observaties gericht op taakgerichtheid, werkhouding en motivatie een wezenlijk onderdeel.