Volg ons ook op:    

Ons team

Het team stelt zich aan u voor:

Tyneke Hogendorp

Directeur

Meer info

Hanneke Kroes-Mous

Kwaliteitsondersteuner

Meer info

Wilma Talstra

Hoofd pedagogisch medewerker (speelleergroep)

Meer info

Marga-Hester Visser

Groepsleerkracht onder- en bovenbouw

Meer info

Hiltsje Zoodsma

Groepsleerkracht onder- en middenbouw

Meer info

Jildau Reitsma

Groepsleerkracht midden- en bovenbouw

Meer info

Joke Dijkstra

Groepsleerkracht onder- en middenbouw

Meer info

Sonja van der Kloet-Smit

Groepsleerkracht onder- en middenbouw

Meer info

Alie Kooistra

Hoofd pedagogisch medewerker BSO

Meer info

Justin Renkema

Onderwijsassistent / Leerkracht schoolbreed

Meer info

Lysanne Streekstra

Groepsleerkracht midden- en bovenbouw

Meer info

Sippy Boersma-Hiemstra

groepsleerkracht onder- en middenbouw

Meer info

Marga Verhoef

Groepsleerkracht midden- en bovenbouw

Meer info

Jannie de Vries-Mennema

Groepsleerkracht onder- en middenbouw

Meer info

Elizabeth Tolsma-van der Vuurst

Groepsleerkracht onder- en middenbouw

Meer info

Rennie Damstra

Onderwijsassistent schoolbreed

Meer info

Annie van der Meij

Schoonmaakster schoolbreed

Meer info