Volg ons ook op:    

Visie van de school

Kernwoorden

Verbinden met jezelf.
Verbinden met de ander.
Verbinden met de wereld.
Jij en ik.

Missie Kindcentrum

De Pionier biedt kinderen van 0 t/m 13 jaar in een veilige sfeer onderwijs en opvang. Wij geven inhoud aan een brede vorming waarbij sociale, persoonlijke en intellectuele ontwikkeling begeleid en gestimuleerd wordt.

Wij zijn VerwonderRijk!
Ver: verbonden
Verwonder: nieuwsgierig en open
Wonder: identiteit en eigenheid
Rijk: aanbod en betrokkenheid

Visie Kindcentrum

De Pionier biedt onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar ze leren zich te verbinden met zichzelf, de ander en de wereld. Wij bieden een veilige sfeer, een rijk aanbod en een gestructureerde aanpak van de basisvakken. De nieuwsgierigheid, de identiteit en de eigenheid van de kinderen worden gestimuleerd.

De Pionier werkt samen met de ouders/verzorgers en de kinderen om het welbevinden, de betrokkenheid en de leerprestaties te optimaliseren. Wij hechten veel waarde aan een open en transparante houding en voorspelbare communicatie van alle betrokkenen. De (persoonlijke) ontwikkeling blijft in een stroomversnelling door samenwerken, zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, reflectie en presenteren.