Volg ons ook op:    

Visie van de school

Geluk en welbevinden komen bij ons voor de leerprestaties! Wij zetten schoolbreed in op de volgende uitgangspunten:

-Geluk en welbevinden
-Kennisontwikkeling (cognitie)
-Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, ontspanning en ontmoeting

Goed voelen is beter leren. Het team, de kinderen en de ouders werken samen om dit te optimaliseren. Het aanbod rekenen, taal en lezen wordt gestructureerd aangeboden en geoefend. In de zaakvakken en schoolbrede thema’s worden leerdoelen en het leven aan elkaar verbonden. De executieve functies en vaardigheden die de kinderen eigen moeten maken krijgen dagelijks veel aandacht. Executieve functies horen bij het denkvermogen. Ze zorgen voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag. De vaardigheden zijn nodig om in de kennismaatschappij te functioneren en hierin een bijdrage te kunnen leveren. 
In de 24-uurs maatschappij moeten de kinderen ook leren ontspannen. Onze drie speerpunten zijn:

-Bewegen en maatschappij
-Muziek en cultuur
-Natuur en ontmoeten

Kinderen maken allemaal kennis met diverse vormen van ontspanning. Hoe zorg je ervoor dat je in balans bent en blijft? Hoe voelt dat? Vaak werk je hard en soms hoeft het even niet. 

Onze uitgangspunten zijn niet te vatten in een bestaand onderwijsconcept. Onderwijs is voortdurend in beweging. Wij willen voortdurend verder in ontwikkeling! En laten ons daardoor niet begrenzen door een concept. Wij zijn nieuwsgierig en leergierig. Wij zijn actief en nemen initiatief om ontwikkeling van school, kinderen en ouders te stimuleren.

Vanuit een ontspannen en nieuwsgierige houding mogen kinderen de wereld leren lezen. Ouders, team en kinderen werken positief samen om dit te realiseren.