Volg ons ook op:    

OAC Ouder Advies commissie

De Ouder Advies Commissie (OAC) is een vertegenwoordiging die de belangen behartigt van ouders. Deze ouderbetrokkenheid krijgt vorm en inhoud door een adviserende rol richting de directeur. Zaken die aan de orde kunnen komen zijn o.a. het schoolplan en het schooljaarplan. Ook signaleert de OAC knelpunten en kan de directeur gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. Het advies hoeft niet overgenomen te worden. De OAC is, naast het team, een belangrijke gesprekspartner van de directeur. De OAC draagt hiermee geen bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar is het panel van ouders, dat positief meedenkt en adviseert.

De directeur kan, in het kader van beleidsontwikkeling en evaluatie, een beroep doen op de OAC voor beleidsondersteunende werkzaamheden en analyses. Dit gebeurt op basis van een concrete afgebakende opdracht. Ouders kunnen op dat punt de school een dienst bewijzen door de contacten die zij hebben en lokale netwerken te benutten.

De OAC bestaat uit ouders die één of meerdere kinderen op De Pionier hebben. Uitgangspunt is dat de leden voor een periode van 2 / 3 jaar in de OAC zitten. Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de schoolorganisatie.