Volg ons ook op:    

Stamgroepen

Vanuit vertrouwde stamgroepen ontwikkelen de kinderen zich in hun eigen lijn en ten opzichte van zichzelf. Een stamgroep kan uit verschillende jaargroepen bestaan. Jongere en oudere kinderen leren ontzettend veel van elkaar. Door hier gebruik van te maken wordt de basis in ontwikkeling stevig neergezet. Vanuit de vertrouwde groep leren de kinderen omgaan met de diversiteit in de maatschappij. De jaargroepen hebben ook eigen activiteiten. Daarvoor wordt groepsdoorbroken gewerkt. Wanneer er bijvoorbeeld twee groepen 1 zijn zullen deze kinderen ook met elkaar samenwerken. 


Naarmate de kinderen langer op school zijn, zal het niveau uiteen gaan lopen en ‘waaieren ze uit’. De kinderen werken op alle niveaus bij ons op school; van Praktijkonderwijs tot VWO-niveau. Kinderen volgen hierdoor rekenen, taal en lezen niet altijd meer met leeftijdsgenoten, maar soms ook met oudere en jongere kinderen die op deze vakken op hetzelfde niveau werken. Na de instructie kan de leerling met de leerstof aan de slag; soms in een groepje op het leerplein, een andere keer individueel in een werkruimte.