Volg ons ook op:    

MR medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van ouders, leerlingen en leerkrachten van cbs De Pionier.

Vanuit het personeel hebben Sonja van der Kloet -Smit en Jildau Reitsma zitting in de MR.
Vanuit de ouders vervullen Karla Feenstra en Richard Bouma deze rol. 

Elke 6 weken is er een MR-vergadering. Op de jaarkalender staan deze vergaderingen vermeld. Ook staat een week voor de MR een aankondiging in de Nieuwsflits. 

Ouders kunnen altijd vragen stellen aan de MR. Dit mag via het emailadres: mr.pionier@arlanta.nl