Volg ons ook op:    

Kinderopvang

In het gebouw van De Pionier wordt de peuter- en buitenschoolse opvang (BSO) verzorgt door Stichting Kinderopvang Friesland (SKF).

Bij de peuterspeelzaal gaat het om opvang van kinderen tussen 2 en 4 jaar. Voor informatie en inschrijving kunt u terecht op de website van Stichting Kinderopvang Friesland en ons kopje 'De voorschool voor peuters'. Daar leest u o.a. over de uitgangspunten, de dagindeling, de tarieven en kunt u zich inschrijven.

Bij de buitenschoolse opvang gaat het zowel om voorschoolse als naschoolse opvang. Voor informatie en inschrijving kunt u terecht op de website van Stichting Kinderopvang Friesland. Daar leest u o.a. over de invulling van de opvang, de tarieven en kunt u zich inschrijven.