Volg ons ook op:    

Kinderopvang

In het gebouw van De Pionier wordt het kinderdagverblijf, de speelleergroep (peuters) en de buitenschoolse opvang (BSO) verzorgt door Stichting Kinderopvang Friesland (SKF).

  • Bij het kinderdagverblijf kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar eten, slapen en heel veel spelen! De sfeer is open, huiselijk en gemoedelijk. 
  • Bij de peuterspeelzaal spelen en leren kinderen tussen 2 en 4 jaar. Het dagritme is gemoedelijke en in een doorgaande lijn naar de kleutergroep. 
  • Bij de buitenschoolse opvang gaat het zowel om voorschoolse als naschoolse opvang. 

Wij hebben een doorgaande lijn in het pedagogisch klimaat. Voor informatie en inschrijving kunt u terecht op de website van Stichting Kinderopvang Friesland. Daar leest u o.a. over de invulling van de opvang, de tarieven en kunt u zich inschrijven.